Onze missie

Aantekening 2019-02-01 171237

De warme, open en positieve houding die door iedereen op Sancta Maria wordt uitgedragen, zorgt voor een familiale sfeer. Je krijgt het gevoel van thuiskomen en van een plek waar je welkom bent.

taalroomskatholiekinnerlijkkompas

Op Sancta Maria mag je jezelf zijn. Iedereen is anders en uniek en wordt op school met respect benaderd. Diversiteit is aanwezig en wordt ingezet om een brede kijk op de wereld te bekomen.

motoriekorientatiewereldmuzischemedia

Door met de klas op uitstap te gaan, zetten de kinderen letterlijk en figuurlijk stappen in de wereld. Anderzijds brengen we de wereld ook naar de school door onder andere de deur open te zetten voor inspirerende mensen. Op Sancta Maria geloven we in deze vorm van ervaringsgericht leren en hechten we veel belang aan werken met het hoofd, het hart en de handen.

initiatiefenverantwoordelijkhedentaalsocioemotioneel

Taal wordt op Sancta Maria ingezet om mensen te verbinden. Respect voor de moedertaal van elk kind zien wij als een basis van de goede vertrouwensband tussen elkaar. Inzetten op taal verhoogt de kansen van elk individu.

taalmuzischeorientatiewereldrekenkunde

We willen bereikbaar en laagdrempelig zijn. Communicatie tussen leerkracht, ouder, kind en betrokkenen is belangrijk en kan te allen tijde plaatsvinden. Wij geloven ook in verhogen van de kansen van het kind door in te zetten op de participatie van ouders en het drukken van de onderwijskosten.

initiatiefenverantwoordelijkhedensocioemotioneelinnerlijkkompas

Een sterk, dynamisch zorgteam op school bewaakt het schools functioneren van alle kinderen. Een kind komt pas tot leren als het zich goed in zijn/haar vel voelt. Door onder andere regelmatig overleg met alle betrokken partijen, de open communicatiesfeer, professionele navormingen en het bieden van extra ondersteuning voor de kinderen, streven we naar maximale betrokkenheid.

roomskatholiekorientatiewereldinitiatiefenverantwoordelijkheden

Sancta Maria is bewust een traditionele katholieke basisschool waar de waarden en normen van het katholieke onderwijs worden opgenomen in de klaswerking en te voelen zijn op school. Een duidelijke structuur in het jaarklassensysteem brengt rust en duidelijkheid voor het kind, de ouders en de leerkrachten.

orientatiewereldinitiatiefenverantwoordelijkhedenmotoriek

De school bevindt zich in een rustige, groene wijk en wij willen ons sterk profileren als groene school. Zo stimuleren we de kinderen om afval correct te sorteren, hebben we een groene speelplaats, een moestuin en vele projecten met betrekking tot bewustwording van onze planeet aarde.

Rapport cover - kopie (2).jpg

De samenstelling van deze missie kwam tot stand na een bevraging bij leerkrachten, personeel, ouders en leerlingen van Sancta Maria Gentbrugge.
Veel dank aan juf Goedele voor de prachtige illustraties. Toestemming voor het gebruik van deze afbeeldingen is noodzakelijk.