Geschiedenis

De geschiedenis van onze hoofdschool in een notendop:

 • Rond 1910 werd het onderwijs te Gentbrugge georganiseerd door de Paters Maristen.
 • Sancta Maria werd gebouwd in 1960, in opdracht van de toenmalige pastoor De Deyn. De Heilige Maria werd in die tijd zodanig vereerd, dat hij een jongensschool liet maken met de naam ‘Sancta Maria’.

ja1ja

 • De grond van de school was vroeger een jumpingterrein en weide voor paarden. Het stuk grond werd geschonken door de weledele ridder en mevrouw Lefevre de Ten Hove en familie en met de hulp van edelmoedige weldoeners, architect Bourgeois en ondernemer Claeys de Pinte.
 • In het begin startte de school met een eerste leerjaar (meester Prosper Ledent), een tweede leerjaar (meester Jozef De Grieve), een derde leerjaar (meester Maurits Van Kerrebroeck) en een vierde leerjaar (Meester Roger Janssens, die later directeur werd).
 • Pas in 1961 kwam er een vijfde leerjaar en in 1964 een zesde leerjaar. De refter, de toiletten en de klassen van juf Trui en juf Kaat waren toen nog niet gebouwd.
 • De school werd gewijd door deken Van Hulle. Ook alle Mariabeelden en de kruisjes werden op hetzelfde moment gewijd.img_3760
 • In 1965 werden er twee lokalen aangebouwd, waar in die maand september voor het eerst werd lesgegeven aan het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius. Hier leerden ze de studenten in onze huidige refter aan machines werken met hout en ijzer.

ja3.png

 • Tijdens een hevig onweer in 1973 vloog het dak van de school naar beneden en kwam het op de speelplaats terecht.
 • In 1976 werd er vanaf september zowel aan jongens als meisjes lesgegeven. Sancta Maria werd dus een gemengde school.
 • In 1986 kreeg onze school eindelijk een eigen turnzaal.
 • In 1994 werd het Technisch Instituut gesloten en kwamen er dus 2 klaslokalen bij. In deze klassen zitten nu juf Trui en juf Kaat. Het vroegere atelier is nu onze refter.
 • In 2012 werd er een nieuw afdak gebouwd.
 • In 2015 legde het oudercomité een mooie groene speelplaats aan.

DSCF3126