19 januari: vorming ‘Veilig online’

Voor wie?           Alle ouders met kinderen vanaf het 2e leerjaar.

Wat?                  Jongeren zijn veel bezig met online sociaal contact. Wat ken jij er van? Wat doet sociale media met je gezin? Hoe kan je grenzen stellen? Je krijgt informatie, tips en inspiratie.

Wanneer?           Donderdag 19 januari om 19u op de hoofdschool

Hoe?                  Graag inschrijven via het strookje dat jouw kind mee naar huis kreeg.

Hoe verloopt zo’n infosessie? Proef mee via: https://www.youtube.com/watch?v=OJkq36f-ZS4