Het SaMa-team is op zoek naar jou!

Beste ouder(s)

De meest recente versoepelingen hebben wat druk van de ketel gehaald. Echter blijven we te maken hebben met personeelsuitval en hebben we handen te kort. We schuiven hierdoor intern noodgedwongen met lesopdrachten omdat we niemand kunnen vinden met het nijpende tekort aan leerkrachten. Personeelsleden zonder klasopdracht werden al meermaals ingezet om voor de klas te staan. Jammer genoeg lukt het ons nog steeds niet om hiermee alle noodzakelijke taken over de beschikbare leerkrachten te verdelen. Omdat we absoluut willen vermijden dat we opnieuw klassen moeten sluiten door overmacht doen we bij deze een warme oproep naar vrijwilligers.

Ben jij of ken jij iemand met een onderwijsroeping? Neem zonder aarzelen contact op met ons om te kijken wat mogelijk is en hoe je ons wil/kan ondersteunen. Wij zijn vragende partij voor erg enthousiaste leerkrachten met een hart voor de leerlingen, voor het school maken, om de leerlingen het leren en leven mee bij te brengen en weliswaar rekening houdend met de geldende coronamaatregelen op scholen. Welkom!

Tot aan de krokusvakantie zijn wij sowieso al op zoek naar iemand die (deels of volledig) voor het 3e leerjaar B kan instaan op maandagen.

Daarnaast hebben we ook nood aan helpende handen tijdens de middag- en avondopvang (7, 8 en 9 februari).

Weten dat we jou mogen contacteren op moeilijke momenten is ook al geruststellend. Het kan hier dan gaan om ronddragen van werkbundels naar afwezig leerlingen of snel inspringen bij een plotse, onverwachte afwezigheid van opvangpersoneel.

Online ondersteunen van positief geteste leerlingen die niet ziek zijn is ook een voorbeeld van een manier waarop je kan ondersteunen.

We zullen je enkel inschakelen als we in nood zitten.

Gesloten klassen zijn nog steeds mogelijk als er te veel uitval is.

Je kan altijd even langskomen op school of contact opnemen via:

Aline Noyelle: aline.noyelle@sancta-maria-gentbrugge.be

Deel dit bericht gerust verder.

Alvast bedankt!

Warme groeten

Het SaMa-team