Welkom in 2B!

Welkom in 2B!  

Beste ouders,

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur!

Uw zoon of dochter zal in 2B zitten bij juf Tine (tot aan de kerstvakantie) en juf Laura (de rest van het schooljaar). Er is een nauwe samenwerking met juf Annie en juf Natalie van klas 2A. 

Enkele afspraken en andere nuttige informatie op een rijtje:

Schoolbenodigdheden:

De leerlingen zullen kleurpotloden, stiften, een vulpen of een balpen, een lijmstift, een schaar, een  tekenpotlood, een gom, een slijper, een meetlat en een  groene balpen nodig hebben. Dit alles wordt door de school in bruikleen gegeven. Materiaal van thuis mag natuurlijk meegebracht worden, maar dit is niet verplicht. Graag wel een doos papieren zakdoeken meebrengen. 

Tussendoortjes:

Voor de speeltijd van 10.20 uur eten we een stukje fruit, na de speeltijd drinken we water. De leerlingen brengen liefst een herbruikbare drinkfles mee naar school. Wie geen water bij heeft, kan een beker met kraantjeswater drinken (gratis). In de namiddag eten we een droge koek. Koekje en fruit graag in herbruikbaar doosje, we zijn een MOS-school en willen de afvalberg zo klein mogelijk houden. Gelieve ook waar mogelijk de naam van uw kindje op het flesje en doosje te schrijven, zo raken deze niet verloren. 

Verjaardagen:

Omwille van de coronamaatregelen mogen de leerlingen dit jaar geen traktatie meebrengen voor hun verjaardag. Er wordt door de school wel een geschenkje voorzien. 

Schoolagenda en huiswerk:

Gelieve de agenda dagelijks na te kijken en te ondertekenen. Het huiswerk zal steeds een verdere inoefening  zijn van de geziene leerstof in de klas. Vragen of opmerkingen mag u steeds in de agenda noteren.  Huistaken zijn er op maandag, dinsdag en donderdag.
Regelmatig krijgt uw kind een leesboekje mee uit de bib volgens zijn/haar leesniveau. Gelieve er voor te zorgen dat de boekjes ongeschonden terug naar de klas komen, ze moeten immers nog lang meegaan.  

Rapport:

Er is een herfst-, kerst- paas- en eindrapport. De toetsenmap wordt dan ter inzage meegegeven. Beiden worden ondertekend door één van de ouders en terug meegebracht naar school. 

Roosmap: 

De roosmap is een map die meestal brieven of folders voor de ouders zal bevatten. In deze map zitten ook de huistaken. Gelieve deze map dagelijks te controleren en leeg te maken. Alleen brieven die ondertekend moeten worden, huistaken en leesblaadjes blijven in deze map zitten.  

Afwezigheid:

Voor elke afwezigheid is een schriftelijk bericht van één van de ouders vereist (zie ziektebriefjes 1, 2, 3 en 4). Vanaf de vierde dag is een doktersattest nodig. Een weekend middenin de afwezigheid telt mee. Vier briefjes van de ouders moeten gevolgd worden door een medisch attest.

Lichamelijke Opvoeding:

De kinderen turnen bij meester Kobe. Ze turnen op dinsdag en donderdag.
Het tweede leerjaar gaat ook zwemmen om de 14 dagen op vrijdagnamiddag.
Gelieve zoveel mogelijk de naam van uw kindje in de sportkleren en zwemkleren te schrijven. 

Samen maken we er, ondanks de vreemde omstandigheden, een heel fijn schooljaar van!

Aarzel bij zorgen of vragen niet om mij te contacteren via de schoolagenda, e-mail of de facebookgroep (verder info hierover volgt na de eerste schooldag). 

Met vriendelijke groeten,

juf Tine