Hoofdschool: regeling vanaf 5 juni 2020

Beste ouder


Zoals je kon vernemen in de media mogen wij als school de geldende maatregelen versoepelen
indien dit haalbaar is en veilig kan.

Voor de hoofdschool communiceren wij bij deze de versoepelingen die we tot het eind van dit
schooljaar hopen te kunnen aanhouden. Op de wijkschool geldt een andere regeling.

Om de veiligheid en hygiëne voor iedereen voldoende te garanderen, kan elk leerjaar 2 dagen per
week naar school komen. Op de andere dagen wordt tijdens de gewone schooluren noodopvang
voorzien, enkel voor kinderen van ouders met essentiële jobs.

De klasgroep maakt volledig deel uit van de bubbel, er wordt niet in 2 groepen gewerkt.
Dit zorgt er ook wel voor dat we bij deze puzzel geen rekening kunnen houden met broers/zussen.
Indien dit allemaal vlot en veilig verloopt, kan dit nog uitgebreid worden naar meer lesdagen.

Wanneer krijgt je kind les?

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
2e ljxx
3e ljxx
4e ljxx
5e ljxx
6e ljxx

’s Morgens kan je jouw kind afzetten aan de schoolpoort tussen 8.25u en 8.55u. We kiezen voor
een ruim moment om drukte aan de schoolomgeving te vermijden. Zet je kind dus vlot af en
verlaat onmiddellijk de schoolbuurt. Ouders komen nooit verder dan de schoolpoort.

’s Avonds kan je jouw kind afhalen aan de poort tussen 15.15u en 15.40u. Bij drukte houden we
minstens 1,5m afstand.

  • 4A, 5A, noodopvang: Ingang/uitgang KOUTERHOF (fietsen mee tot bij het hek nemen)
  • Andere klassen: Ingang/uitgang SECRETARIAAT (fietsen voor de fietsenstalling)

Hierop maken wij geen uitzondering.

De voor- en naschoolse opvang is steeds betalend. Hiervoor moet je VOORAF inschrijven:

  • 7.30u tot 8.25u
  • 15.40u tot 17u

Op woensdagen is er enkel noodopvang tot 11.40u en kan je jouw kind afhalen tot 12u. Er is
op woensdag geen naschoolse opvang.

De kinderen blijven ’s middags allemaal op school eten. Naar huis gaan kan niet.

Voorts neemt je kind mee wat het op een normale schooldag meeneemt in de boekentas:
boterhammen, fruit, koek, water (drinkfles), heen-en-weerschriftje, …
De kinderen kunnen hun drinkfles op school opnieuw vullen met water. Er worden geen bekers
van de school gebruikt.

Schematische voorstelling van de regeling op school:

Voorschoolse opvang (betalend!)Uw kind afzetten op schoolSchooldagAfhalen van uw kindNaschoolse opvang (betalend!)
7.30u tot 8.25uTussen 8.25u en 8.55u8.55u tot 15.15uTussen 15.15u en 15.40u15.40u tot 17u

Op woensdag:

Voorschoolse opvang (betalend!)Uw kind afzetten op schoolSchooldagNaschoolse opvang (betalend!)
7.30u tot 8.25uTussen 8.25u en 8.55u8.55u tot 11.40u11.40u tot 12u

Indien je bijkomende vragen zou hebben mag je de school steeds contacteren. We kijken er alvast
naar uit jullie lieve schat(ten) terug te zien!

Warme groet

Directeur Aline & het SaMa-team op de hoofdschool