Een archeoloog op bezoek!

In het vierde leerjaar kwam een archeoloog op bezoek. De archeoloog vertelde over welke soort vondsten archeologen doen, waar ze die vinden, hoe een opgraving gebeurt …
Na een heel interessante uitleg mochten we vragen stellen en onze eigen vondsten tonen!